Teràpia
de parella

Els pilars que construeixen una relació sana de parella són l’amor, la passió, el compromís i un projecte conjunt. La insatisfacció en la relació pot crear moments difícils. La gestió d’aquests moments requereix un espai de reflexió conjunt on cada un pot expressar els seus punts de vista, emocions i inseguretats o pors.

En la teràpia de parella de Punt de Partida de Barcelona es buscarà un punt de trobada per donar sortida al conflicte i recuperar el benestar personal.

Terapia pareja Psicólogos Barcelona Punt de Partida

Els processos de teràpia de parella que duem a terme a la nostra consulta de Barcelona són processos enfocats a la recuperació de l’equilibri en la parella. A la nostra teràpia de parella ens centrem en les necessitats no expressades dels membres de la parella i en arribar a poder acceptar i gaudir juntament amb l’altre en parella o en família.

Com us sentiu

Com a psicòlegs sabem que la insatisfacció personal en la relació de parella habitualment s’expressa en forma de dificultat de comunicació, discussions, problemes de convivència. Sentir que l’altre no és capaç d’entendre’m, sentir com l’altre m’exigeix, i sentir que hem deixat de gaudir junts són alguns dels símptomes que apareixen. De vegades aquestes dificultats es plasmen en infidelitats que deixen vulnerable la confiança i generen gelosia i inseguretat.

Una altra font de malestar de la parella prové de la dificultat de trobar un projecte comú o de la diferència en com cada un es compromet amb la relació.

Punt de Partida Barcelona us proposa ajudar-vos en aquest procés.

Terapia pareja Psicólogos Barcelona Punt de Partida

Com us ajudem

Amb l’objectiu d’establir un punt de partida per construir una relació d’amor, la teràpia de parella us ajudarà a entendre les dinàmiques que dificulten la convivència i el gaudi en parella. S’avaluen les formes d’entendre l’amor de cada un i la responsabilitat que cadascú assumeix o no en aquesta construcció.

Treballarem la confiança, el respecte i la comunicació eficaç a través d’estratègies de gestió de conflictes perquè cadascú pugui expressar les seves necessitats i ser empàtic amb l’altre. El psicòleg us compartirà les seves observacions per millorar la consciència sobre el paper de cadascú en la parella.

Terapia sexual Psicólogos Barcelona Punt de Partida