Teràpia adolescents

Cada adolescent expressa i viu els canvis d’aquesta etapa de manera única i diferent. De vegades es viu amb angoixa i malestar, impactant en la seva pròpia vida i en la família.

De la mateixa manera, en la família aquest malestar pot generar preocupació, dificultats de comunicació i enteniment mutu.

A Punt de Partida Barcelona ho sabem. Per això, amb la teràpia per a adolescents vam crear un espai perquè aquest s’expressi, identifiqui l’origen de la seva inquietud, i pugui trobar millors sortides per comunicar-ho, sense afectar el seu propi equilibri ni a el del seu entorn.

Psicólogos Barcelona Punt de Partida Bianca

Els processos de teràpia amb adolescents que duem a terme a la nostra consulta a Barcelona s’enfoquen a establir l’equilibri de l’adolescent amb el sistema familiar i també a crear espais de trobada per expressar el malestar que crea la simptomatologia per a l’adolescent. Els nostres psicòlegs acompanyen aquests processos perquè cada membre de la família pugui trobar el seu lloc natural en el sistema i assumir les seves responsabilitats.

Com et sents

El malestar de l’adolescent pot expressar-se en diferents formes com sensació de no ser suficient i no estar a l’alçada, sentiment d’inseguretat en les relacions i poc desig de compartir amb els altres, moments d’aïllament o desmotivació, autoexigència o baix rendiment escolar i bullying.

Sense trobar sortides saludables pel seu patiment, de vegades l’adolescent es veu immers en l’ús de substàncies tòxiques, l’abús de la tecnologia, trastorns de la conducta alimentària, autolesions i conducta conflictiva.

Punt de Partida Barcelona pot ajudar a revertir la situació en aquest moment tan complex de la seva vida.

Psicólogos Barcelona Punt de Partida Bianca

Com t’ajudem

La teràpia amb adolescents implica unes sessions inicials de diagnòstic on podem comprendre l’origen del malestar i les implicacions d’aquest en el sistema familiar. En aquest procés terapèutic fem partícips a vosaltres, pares, per treballar conjuntament.

L’objectiu és generar estratègies i eines per a la gestió emocional; trobar els desitjos i objectius vitals; comprendre la necessitat de límits i treballar la seva tolerància; l’acceptació del seu cos i imatge corporal i aprendre a experimentar la sexualitat de forma sana i respectuosa amb ells mateixos.

Com a psicòlegs amb més de 15 anys d’experiència sabem que aquest és el camí que el teu fill / a ha de seguir per sentir-se millor.

Terapia adolescentes Psicólogos Barcelona Punt de Partida